Outsourcing Płacowy

Proponujemy prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo płacowej w skład której wchodzą takie elementy jak:
  1. prowadzenie akt osobowych;
  2. terminowe wystawianie skierowań na badania lekarskie i szkolenia BHP, kontrola terminów uprawnień i ważność szkoleń;
  3. naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania;
  4. obsługa i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych;
  5. przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji, rejestracja w ZUS pracowników;
  6. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  7. przygotowanie deklaracji rocznych PIT;
  8. prowadzenie dokumentów związanych z ustalaniem praw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
  9. prowadzenie i archiwizacja wszystkich niezbędnych dokumentów kadrowo-płacowych;

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE